Anulowania


Prawo do odstąpienia od umowy dla konsumentów

Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi warunkami, zgodnie z którymi konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których nie można przypisać przede wszystkim ich działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej: 

Anulowania


Wycofanie

Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. 

Okres karencji wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia wskazane przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem, wszedł w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy

Kania i Schneider GbR
Manuel Kania i Patrick Schneider
Eibacher Hauptstraße 138
D-90451 Nürnberg
Wiadomości e‑mail: info@tauros.shop

w drodze jasnego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą, faksem lub e-mailem) o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy,Formularza. Możesz użyć dołączonego formularza odstąpienia od modelu, ale nie jest to obowiązkowe. 

Elementy wyłączone z odwołania

Wszystkie towary, które są produkowane indywidualnie dla klientów po zrealizowaniu zamówienia, są wyłączone z wymiany. Są to elementy, w których zostanie określony kolor, rozmiar i czcionka lub personalizacje, takie jak imię i nazwisko, powiedzenie i/lub numer.
Zgodnie z § 312g (2) nr 1 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), konsument nie jest uprawniony do prawa odstąpienia od umowy, jeżeli zamówiono towary, które nie są prefabrykowane i do produkcji którego decydujący jest indywidualny wybór lub ustalenie przez klienta lub które są wyraźnie dostosowane do Twoich osobistych potrzeb jako konsumenta (specyfikacja klienta).
Zindywidualizowane towary są ekonomicznie bezwartościowe dla sprzedawcy po produkcji, o ile późniejsza sprzedaż staje się niemożliwa ze względu na specyfikację klienta, a tym samym indywidualną produkcję.


Konsekwencje odwołania 

Jeśli odstąbędziesz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru rodzaju dostawy innego niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), bez nadmiernego i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymamy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku zwrotu kosztów użyjemy tych samych środków płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za tę spłatę. 

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do momentu, gdy dostarczysz dowód zwrotu towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar natychmiast, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem okresu czternastu dni. 

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Zakończenie instrukcji odwołania 

****************************************************************************************************

Formularz odstąpienia od umowy w sekcji 7

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i wyślij go z powrotem).
Do:

Kania i Schneider GbR
Manuel Kania i Patrick Schneider
Heinrich-Held-Straße 58
D-90455 Norymberga
Adres e-mail: info@tauros.shop

Ja/my (*) niniejszym cofam umowę zawartą przeze mnie /nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następujących usług (*)

_____________________________________________________

Zamówiono (*)/otrzymane w dniu (*)

__________________

Nazwa konsumenta(-ów)

_____________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)


_____________________________________________________

Podpis konsumenta (tylko do komunikacji na papierze)

__________________

Data

__________________

(*) Nieprawidłowe usunięcie