TAUROS jest wiodącym producentem luksusowych portfeli.

Warunki

Ogólne warunki tauros

Sekcja 1 Stosowanie przedsiębiorców i definicje pojęć

(1) Poniższe Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszystkich dostaw między nami a konsumentem w ich wersji ważnej w momencie składania zamówienia.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których nie można przypisać przede wszystkim jego działalności handlowej lub niezależnej (art. 13 niemieckiego kodeksu cywilnego). 

Sekcja 2 Zawarcie umowy, przechowywanie tekstu umowy

(1) Następujące zasady dotyczące zawarcia umowy mają zastosowanie do zamówień złożonych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego https://www.tauros.shop/

(2) W przypadku zawarcia umowy, umowa jest

Kania i Schneider GbR
Heinrich-Held-Straße 58
90455 Norymberga, Niemcy
Akcjonariusze: Manuel Kania i Patrick Schneider
to sporo pracy

(3) Prezentacja towarów w naszym sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty umownej z naszej strony, ale jest jedynie niewiążącym wnioskiem do konsumenta o zamówienie towarów. Zamawiając żądane towary, konsument składa wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna.
(4) Po otrzymaniu zamówienia w naszym sklepie internetowym obowiązują następujące przepisy: Konsument składa wiążącą ofertę umowną, pomyślnie przechodząc przez procedurę zamawiania przewidzianą w naszym sklepie internetowym.

Zamówienie składa się w następujących krokach:

1) Wybór żądanych towarów
2) Potwierdź klikając przyciski "Zamów". 
3) Sprawdzanie informacji w koszyku
4) Naciśnięcie przycisku "do realizacji" 
5) Rejestracja w sklepie internetowym po rejestracji i wpisie danych wnioskodawcy (adres e-mail i hasło). 
6) Ponowne zbadanie lub korekta odpowiednich wprowadzonych danych.
7) Obowiązkowa wysyłka zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "zamów za opłatą" lub "kup"

Przed wiążącym złożeniem zamówienia konsument może, po sprawdzeniu swoich informacji, powrócić na stronę internetową, na której rejestrowane są informacje o kliencie, i poprawić błędy wejściowe lub anulować proces zamawiania, zamykając przeglądarkę internetową. Potwierdzamy otrzymanie zamówienia bezpośrednio automatycznie wygenerowanym e-mailem ("Potwierdzenie zamówienia"). Dzięki temu przyjmujemy Twoją ofertę. 

(5) Przechowywanie tekstu umowy dla zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego : Przechowujemy tekst umowy i wysyłamy ci dane zamówienia oraz nasze ogólne warunki za pośrednictwem poczty elektronicznej. Regulamin można również zapoznać się z Regulaminem w dowolnym momencie w https://www.tauros.shop/pages/agb. Twoje wcześniejsze zamówienia możesz wyświetlić w naszej sekcji Klienci w sekcji Moje konto -> Moje zamówienia.

3 Ceny, koszty wysyłki, płatność, termin płatności

(1) wskazane ceny obejmują ustawowy podatek od wartości dodanej i inne składniki cenowe. Ponadto możliwe są koszty wysyłki.

(2) Konsument ma możliwość zapłaty przez PayPal, karty kredytowej (Visa, Mastercard, American Express).


4 Dostawa

(1) O ile nie ustanowiliśmy tego wyraźnie w opisie produktu, wszystkie oferowane przez nas produkty są gotowe do natychmiastowej wysyłki. Dostawa odbędzie się tutaj najpóźniej w ciągu 8 dni roboczych. W przypadku płatności z góry termin dostawy rozpoczyna się następnego dnia po zleceniu płatności do banku, któremu powierzono przelew, a w przypadku wszystkich innych metod płatności, w dniu po zawarciu umowy. Jeżeli termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto państwowe w miejscu dostawy, termin upływa następnego dnia roboczego. 

(2) ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanego przedmiotu nie przechodzi na kupującego, dopóki towary nie zostaną przekazane kupującemu, nawet w momencie zakupu przesyłki. 

Sekcja 5 Zachowanie tytułu

Zastrzegamy sobie prawo własności do momentu, aż cena zakupu zostanie zapłacona w całości. 

**************************************************************************************************** 

Sekcja 6 Prawo odstąpienia od umowy przez klienta jako konsumenta:

Prawo do odstąpienia od umowy dla konsumentów

Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi warunkami, zgodnie z którymi konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których nie można przypisać przede wszystkim ich działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej: 

Anulowania


Wycofanie

Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. 

Okres karencji wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia wskazane przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem, wszedł w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy

Kania i Schneider GbR
Manuel Kania i Patrick Schneider
Heinrich-Held-Straße 58
D-90455 Norymberga
Adres e-mail: info@tauros.shop
w drodze jasnego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą, faksem lub e-mailem) o twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz użyć dołączonego formularza odstąpienia od modelu, ale nie jest to obowiązkowe. 

Konsekwencje odwołania 

Jeśli odstąbędziesz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru rodzaju dostawy innego niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), bez nadmiernego i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymamy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku zwrotu kosztów użyjemy tych samych środków płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za tę spłatę. 

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do momentu, gdy dostarczysz dowód zwrotu towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar natychmiast, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem okresu czternastu dni. 

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Zakończenie instrukcji odwołania 

**************************************************************************************************** 

Formularz odstąpienia od umowy w sekcji 7

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i wyślij go z powrotem).
Do:

Kania i Schneider GbR
Manuel Kania i Patrick Schneider
Heinrich-Held-Straße 58
D-90455 Norymberga
Wiadomości e‑mail: info@tauros.shop

Ja/my (*) niniejszym cofam umowę zawartą przeze mnie /nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następujących usług (*)

_____________________________________________________

Zamówiono (*)/otrzymane w dniu (*)

__________________

Nazwa konsumenta(-ów)

_____________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)


_____________________________________________________

Podpis konsumenta (tylko do komunikacji na papierze)

__________________

Data

__________________

(*) Niedokładne usunięcie.

8 Gwarancja

Obowiązują ustawowe przepisy gwarancyjne. 

Sekcja 9 Język umowy

Tylko niemiecki jest dostępny jako język umowy.


Status OWU listopad 2019 r.